IK-mappen er utarbeidet etter modell og krav fra flere av de store entreprenørselskapene i Norge. Denne dokumentasjonen etterfølger de krav og retningslinjer som norsk regelverk krever ved innleie av fagarbeidere. 

IK-mappen skal ved innleie av våre fagarbeidere ligge hos vår kunde, og tilstede på hvert enkelt prosjekt hvor Bravo Bemanning AS har personell.

Arbeidskontraktene  som viser lønn, arbeidstid og arbeidsforhold for våre ansatte ligger også vedlagt i IK-mappen.  

 

 

 

Info om Bravo Bemanning AS
IK-mappe. Informasjon om Bravo Bemanning AS.pdf (140.24KB)
Info om Bravo Bemanning AS
IK-mappe. Informasjon om Bravo Bemanning AS.pdf (140.24KB)
Register for bemanningsforetak
Register for bemanningsforetak, kundemappe.pdf (291.44KB)
Register for bemanningsforetak
Register for bemanningsforetak, kundemappe.pdf (291.44KB)
Yrkesskadeforsikring
Yrkeskadeforsikring.pdf (662.39KB)
Yrkesskadeforsikring
Yrkeskadeforsikring.pdf (662.39KB)
Ansvarsforsikring, egne administrativt ansatte
Forsikringsbevis - Ansvarsforsikring 05.2017.pdf (33.08KB)
Ansvarsforsikring, egne administrativt ansatte
Forsikringsbevis - Ansvarsforsikring 05.2017.pdf (33.08KB)
Risiskovurdering
Risikovurdering.pdf (170.49KB)
Risiskovurdering
Risikovurdering.pdf (170.49KB)
Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse.pdf (185.71KB)
Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse.pdf (185.71KB)
HMS Policy
HMS policy.pdf (138.91KB)
HMS Policy
HMS policy.pdf (138.91KB)
HMS grunnkurs
HMS grunnkurs, Nina.pdf (410.75KB)
HMS grunnkurs
HMS grunnkurs, Nina.pdf (410.75KB)
Etiske rettningslinjer
Etiske retningslinjer.pdf (140.37KB)
Etiske rettningslinjer
Etiske retningslinjer.pdf (140.37KB)
Startbank registeringsbevis
Startbank juni 2017-2018.pdf (127.75KB)
Startbank registeringsbevis
Startbank juni 2017-2018.pdf (127.75KB)
Attest for skatt og mva avgift
Attest for skatt og merverdiavgift 11.09.2017.pdf (185.79KB)
Attest for skatt og mva avgift
Attest for skatt og merverdiavgift 11.09.2017.pdf (185.79KB)
Fritak for solidaransvar
Fritak for solidaransvar 2017.pdf (413.95KB)
Fritak for solidaransvar
Fritak for solidaransvar 2017.pdf (413.95KB)