HVORFOR LEIE PERSONELL FRA BRAVO BEMANNING?

Bemanning med hjerte og hjerne - er vårt slagord. Som HMS-sertifisert bemanningsselskap plikter vi å arbeide mot sosial dumping. Videre ivaretar vi våre kandidater med avlønning etter Vikar-byrådirektivet, som tilsier samme lønn for samme type arbeid hos den aktuelle kunden. Du kan som firma - trygt anvende Bravo Bemanning for dine bemanningsbehov.

 • Inntekter og kostnader svinger bedre i takt, gir bedre likviditet og økonomi og forutsigbarhet
 • Lavere totale personalkostnader
 • Sterkere fokus på kjerneaktivitetene
 • Man slipper belastningen med hyppige permitteringer
 • Unngår ressurskrevende/kostbare ansettelsesprosesser
 • Mulighet for å påta seg større prosjekter enn med kun fast bemanning
 • Et alternativ til utflagging av produksjon...
 • Vi tar hele arbeidsgiveransvaret. Det inkluderer blant annet ansettelse, lønn, sosiale utgifter, forsikringer og evt. sykefravær. Bravo Bemanning AS sikrer lønn til ansatte etter Vikarbyrådirektivet.
 • Bravo Bemanning AS legger stor vekt på kvalitetssikring i alle ledd av verdikjeden.
 • Bravo Bemanning AS lønner våre medarbeidere etter norske normer og tariffer.
 • Bravo Bemanning AS er opptatt av å unngå sosial dumping.
 • Vi er operative 24 timer - 7 dager i uken.
 • Vi leverer bemanning over hele landet, og har et godt utbygd nett av Bemannings-koordinatorer som kvalitetssikrer og ivaretar vårt personell på en respektfull måte.

Sjekk vår referanseliste av prosjekter og kunder

Arbeidstid er penger...

Bravo Bemanning har fokus på arbeidstid, og vi instruerer våre kandidater om respekt for å yte den reelle arbeidstid vi avtaler med våre kunder.
Husk at mer kost for en kunde kan beløpe seg til 500.000.- pr. år i ekstra kostnader ved innleie av 10.kandidater som starter 5.min.senere ved oppstart om morgenen samt går 5.min. for tidlig til lunch, og 5.min senere fra lunch, samt avslutter for tidlig i forhold til avtalt arbeidstid i slutt av dagen.

Dette er noe vi fokuserer på og informerer den enkelte om å ikke følge andre som ikke respekterer arbeidstiden. Dette er et prioritert ansvar vi har som leverandør til våre kunder, og har fått gode tilbakemeldinger, da vi til en hver tid fokuserer på dette.

REFERANSER

Øverbygd Elektro

Vi takker Øverbygd Elektro for et godt samarbeid.
Les mer...

GK-Rør, Trondheim

GK-Rør i Trondheim er meget godt fornøyd med Rørleggere og Sprinklere for deres prosjekt Rema 1000 i Trondheim. Vår Distriktsjef og koordinator Frank Melum i Bravo Bemanning AS, Midt-Norge kan fortelle om...
Les mer...
NYHETER

Ny eierstruktur i Bravo Bemanning

I forbindelse med en omorganisering i BB, har alle medarbeiderne i selskapet gått inn som med-aksjonærer. På denne måten blir det enda sterkere bånd og involvering i den totale ...
Les mer

Gaselle 2014

Bravo Bemanning ble Gaselle 2014. Vi er stolt og kry over å bli Gaselle andre året på rad. En stor takk til våre trofaste ansatte og kunder.
Les mer

SEND US YOUR CV / RÉSUMÉ
Send us your resume and all avait information in order for us to provide you job in Norway.

However, we can never promise you a job - but we will do as much as we can to find the right kind of work!

We are especially looking for experienced candidates with GOOD level of English both in writing as well as in speaking capacity. Skilled papers is a must.:

We "always" need:
Plumbers
CNC Programmers/Operators
Car mechanics
Electicians with www.DSB.no
KONTAKT OSS
Bravo Bemanning AS
Litleåsveien 49
N-5132 Nyborg
Bergen
NORWAY

Tel: +47 47 77 78 80
Fax:+47 55 18 40 90


Org.No: 993 884 561

MOTTA NYHETSBREV
*
 
Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet 09.05.2013

Klikk HER for å lese hele rapporten.